Is prefab de oplossing voor het tekort aan woningen?

Is prefab de oplossing voor het tekort aan woningen?

een bakstenen muur met ladders
Is prefab de oplossing voor het tekort aan woningen?

Wat is de oorzaak van het woningtekort
De oorzaak van het huidige tekort begint in de jaren 2007/2008 met de financiële crisis die komt overwaaien uit de Verenigde Staten. De huizenmarkt stagneert aan de overkant van de oceaan. Gerenommeerde financiele Amerikaanse instellingen komen in moeilijkheden. Meerdere banken vallen zelfs om of worden genationaliseerd. Europa kijkt toe en haalt z’n schouders op. “Hier hoeven wij ons niet druk over te maken”, denken de meeste Europese ministers van Financiën.

De financiële crisis van 2008 in de VS slaat over naar Europa
Zo ook onze toenmalige minister Wouter Bos van Financien in het kabinet Balkenende IV. Ze hebben het allen mis. Ook hier in Nederland slaat de crisis toe. In 2018 maakt documentairemaker Robert Kosters de fascinerende documentaire “De Achtste Dag” waarin hij een opmerkelijke en historische inkijk geeft hoe Wouter Bos, premier Balkenende en directeur Wellink van de Nederlandse Bank Fortis redden. Wat niet gered wordt is de bouwwereld. Die valt stil. Het begin van het woningtekort anno 2021.

Gemeenten, provincies en procedures vertragen
De tijd tussen het ontwerpen van een bouwplan en het uitvoeren van het plan zitten: zeven a 10 jaar. Bestemmingsplannen, gemeentelijke procedures, buurgemeenten die het er niet mee eens zijn, het bestuur van de provincie dat dwars ligt en burgers die procederen tegen bouwplannen. Het levert de ene na de andere vertraging op. En dit wordt waarschijnlijk erger.

Prefab huizen bouwen gaat veel sneller
Wat recent wel sneller gaat en het woningtekort kan bestrijden is de industriële bouw, ook wel prefab genoemd. Onderdelen van huizen worden in een fabriek gemaakt. We hebben het dan over complete muren waar water- en elektriciteitsleidingen in zijn gemonteerd, waar daken zijn voorzien van zonnepanelen en trappenhuizen kant en klaar zijn. De onderdelen worden op vrachtwagens naar de bestemming vervoerd en daar in een of meerdere dagen in elkaar gezet. Het gaat vele malen sneller dan de traditionele bouw. In 2019 werden daarom 8920 prefab huizen neergezet, een jaar later waren dit er 10.338 en in 2021 worden het er naar alle waarschijnlijk 14.305. Dat is 20 procent van het totaal aantal nieuwe huizen in 2021.

Prefab is goedkoper
Prefab bouwen is de toekomst. In een fabriek worden de onderdelen gemaakt. Je hebt als bouwer geen last van regen, wind of vorst. De fabriek levert op bestelling, is in staat om op een snelle manier eventuele constructiefouten te corrigeren en kan garanderen dat de bestelling op tijd klaar is. Een doorsnee prefab huis is ook betaalbaar. Een gemiddelde woning kost ongeveer een ton. Daar komt uiteraard wel de prijs van de bouwgrond en het bouwrijp maken van de grond bij.

Bron: https://www.maxmeldpunt.nl/wonen/is-prefab-de-oplossing-voor-het-tekort-aan-woningen/