Ruim 2,3 miljard euro voor meer betaalbare nieuwbouw en energiezuinige woningen

Ruim 2,3 miljard euro voor meer betaalbare nieuwbouw en energiezuinige woningen

8416 Impressie 2 20190620
Ruim 2,3 miljard euro voor meer betaalbare nieuwbouw en energiezuinige woningen

Het kabinet maakt de komende jaren ruim 2,3 miljard euro vrij om de woningbouw en de verduurzaming van gebouwen verder te versnellen. Ook gaat er extra geld naar gemeenten en provincies om bijvoorbeeld publieke voorzieningen in stand te houden. 

Dit staat in de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) die op 21-09-2021 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Betaalbaar kopen en huren

Het kabinet investeert de komende tien jaar jaarlijks 100 miljoen euro in woningbouw. Het woningtekort is groot en de betaalbaarheid van een huis staat onder druk. De 1 miljard euro moet bijdragen aan de snelle bouw van nieuwe betaalbare woningen. Deze kabinetsperiode zijn er ruim 300.000 woningen bijgekomen. Ook zijn er het afgelopen jaar maatregelen genomen om de betaalbaarheid te bevorderen en starters in een betere positie te brengen ten opzichte van beleggers. Zo is de huurstijging in vrije sector gemaximeerd, de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft en voor beleggers juist verviervoudigd. Per 1 januari 2022 kunnen gemeenten voor starters en doorstromers gebruik maken van de opkoopbescherming. In gewilde gebieden kunnen huizen dan niet zomaar opgekocht worden voor de verhuur. Zo blijven er meer koopwoningen bereikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen. 

Energiezuinige woningen en gebouwen

Het klimaat verandert. In het Klimaatakkoord staat dat energie schoner wordt opgewekt en dat woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn zodat de uitstoot van het broeikasgas CO2 zoveel mogelijk vermindert. Voor een snelle verduurzaming van woningen en gebouwen trekt het kabinet ruim 1,3 miljard euro uit. Daarvan gaat ruim 500 miljoen euro naar een nationaal isolatieprogramma en bijna 300 miljoen euro naar tegemoetkomingen bij de aanschaf van hybride warmtepompen. Deze pompen zijn een combinatie van een elektrische warmtepomp en een cv-gasketel. In veel situaties is dat een goede opstap naar aardgasvrij. Vanuit het extra budget is verder ruim 500 miljoen euro beschikbaar om vastgoed voor politie, justitie, scholen en ziekenhuizen sneller energiezuiniger te maken.

Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/21/ruim-23-miljard-euro-voor-meer-betaalbare-nieuwbouw-en-energiezuinige-woningen