Waarom is er een woningtekort?

Waarom is er een woningtekort?

een gebouw in aanbouw
Waarom is er een woningtekort?

Anno 2021 is er een woningtekort van ruim 330.000 woningen. Dat is een weerspiegeling van het aantal huishoudens dat noodgedwongen geen eigen woning heeft.

Het woningtekort heeft ervoor gezorgd dat woningenprijzen de afgelopen jaren hard zijn gestegen. In de periode april 2020 tot en met april 2021 steeg de gemiddelde prijs zelfs met bijna 15 procent. In de laatste twintig jaar is zo’n prijsstijging niet meer voorgekomen. Nederland kwam door de volgende oorzaken aan het woningtekort:

Bankencrisis – Door de bankencrisis van 2008 is er een tekort van bouwpersoneel ontstaan en zijn bouwbedrijven massaal failliet gegaan.
Verhuurderheffing – De verhuurderheffing heeft ertoe geleid dat corporaties minder konden investeren in nieuwbouw
Overheid – Voorheen maakte de overheid de beslissingen over huisvesting. Alleen heeft de overheid zich teruggetrokken en verdwenen overheidssubsidies. Daardoor werd bouwen voor marktpartijen minder aantrekkelijk.

Om het woningtekort tegen te gaan heeft een coalitie van 34 organisaties op het gebied van wonen, bouwen en zorg en welzijn, daarvoor in samenwerking met gemeenten en provincies een actieplan opgesteld, om voor 2030 1 miljoen woning te bouwen.

Niet alleen Nederland worstelt met woningnood, dit probleem speelt ook in omringende landen. In de hele EU heeft 4,3 procent van de bevolking te maken met ernstige woningnood, blijkt uit cijfers van Eurostat uit 2018. In datzelfde jaar woonde 17,1 procent van de EU-inwoners in een overbezette woning.

Als je kijkt naar het deel van het inkomen dat mensen uitgeven aan wonen, staat Griekenland er het slechtst voor. Daar geeft 39,5 procent van de inwoners 40 procent of meer van het besteedbaar inkomen aan wonen uit. Bulgarije, Denemarken en Duitsland volgen met percentages rond de 15. In Nederland geeft 9,4 procent van de inwoners bovenmatig veel uit aan wonen.

"Vooral in steden wordt flink geworsteld met woningnood", zegt Boelhouwer. "In bijvoorbeeld München en Frankfurt, maar ook in Londen en Parijs. Het grote verschil is dat in Nederland slecht beleid is gevoerd tijdens de crisis. We hebben onszelf echt in de vingers gesneden door minder te bouwen en geen nieuwe locaties te ontwikkelen."

https://www.nu.nl/woningnood/6136104/de-woningnood-in-cijfers-zo-groot-is-het-tekort-dit-kunnen-we-eraan-doen.html

https://milanium.nl/oorzaak-woningtekort-2021-1-miljoen-woningen/